Kushtet e sherbimit
Albalove.com është një shërbim i rrjeteve shoqëror që anëtarëve u lejon për të krijuar vetë online profilet personale në mënyrë që të gjeni dhe të komunikojnë me miqtë e vjetër dhe të ri. Shërbimi është operuar nga Albalove.com. Duke përdorur site Albalove.com ju pranoni tu përmbaheni këtyre Kushteve të Përdorimit (Marrëveshje), jeni ose nëse nuk jeni regjistruar si një anëtar (Anëtar). Nëse ju dëshironi të bëhet një anëtare, të komunikojnë me anëtarët e tjerë dhe e përdorin shërbimet Albalove.com, ju lutem lexoni kete Marreveshje dhe tregojeni pranimin tuaj duke ndjekur udhëzimet në procesin e regjistrimit.

 

Kjo marrëveshje përcakton kushtet ligjërisht të detyrueshme për përdorimin tuaj të internetit dhe të anëtarësimit tuaj në Shërbimin.
Albalove.com mund të modifikojë këtë Marrëveshje kohë pas kohe dhe modifikimin e tillë do të jetë në fuqi pas postimit nga Albalove.com në vend. Ju pranoni të jeni te detyruar për çdo ndryshim të kësaj Marrëveshjeje, kur ju përdorni Shërbimin pas çdo ndryshimit të tillë që është postuar. Kjo marrëveshje përfshin Rregullat e Privatsise Albalove.com për përdorimin e pranueshme dhe përmbajtjen e postuar në faqen e internetit, të drejtat tuaja, detyrimet dhe kufizimet në lidhje me përdorimin tuaj të internetit dhe Shërbimin dhe Dëftesën e Intimiteve Albalove.com.

 

Ju lutem zgjidhni me kujdes informatat që ju postin në Albalove.com dhe që ju jepni për anëtarët e tjerë. çdo fotografi e postuar nga ju nuk duhet të përmbajë lakuriqësi, dhunës, apo çështje ofenduese subjekt. Informatat e dhëna nga anëtarët Albalove.com të tjera (për shembull, të pasaktë, në profilin e tyre) mund të përmbajë, të papërshtatshme apo ofenduese materialeve, produkteve apo shërbimeve dhe Albalove.com nuk merr asnjë përgjegjësi as përgjegjësi për këtë material.

 

Albalove.com mban të drejtën, në diskrecionin e tij të vetëm, të kundërshtojë, të refuzojë të postoni apo të hequr çdo postim (duke përfshirë edhe email-i) nga ju, ose të kufizojë, të pezullojë ose të përfundojë qasjen tuaj për të gjitha ose ndonjë pjesë e faqes së internetit ose shërbimeve në çdo kohë, për ndonjë ose asnjë arsye, me apo pa njoftim paraprak, dhe pa ndryshueshmëri.

 

Duke marrë pjesë në çdo rast Albalove.com offline, ju pranoni të nxjerrë dhe të mbani Albalove.com të padëmshme nga çdo dhe të gjitha humbjet, dëmet, të drejtat, pretendimet dhe veprimet e çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim, lëndimet personale, vdekjes, dhe dëmtimin e pronës, të lidhura në mënyrë direkte apo indirekte ose që dalin nga pjesëmarrja juaj në çdo rast të tillë ne Albalove.com offline.

Kushtet e Shërbimit

1) Ndërveprimet tuaja.

Vetëm ju jeni përgjegjës për ndërveprime tuaj dhe komunikimin me anëtarët tjerë. Ju kuptoni se Albalove.com pyet ndonjë mënyrë ekran anëtarëve të tij, as nuk të heton Albalove.com në prejardhje e anëtarëve të tij apo përpjekje për të verifikuar deklaratat e anëtarëve të tij. Albalove.com nuk merr përsipër përfaqësime apo garanci për kryerjen e Anëtarëve apo pajtueshmërinë e tyre me çdo Anëtarët e tanishme apo të ardhshme. Ne e rekomandojmë megjithatë se në qoftë se ju zgjidhni për t'u takuar ose këmbimin e informatave personale me ndonjë anëtar i Albalove.com atëherë ju duhet të marrë atë me veten për të bërë një kontroll sfond më tha personi.

Në asnjë rast Albalove.com nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim gjëje, qoftë direkte, indirekte, të përgjithshme, të veçanta, kompensuese, kryelartë, ose të rastit, që dalin jashtë ose lidhur me udhëheqjen e ju ose dikush tjetër në lidhje me sjelljen e ju ose dikush tjetër në lidhje me përdorimin e e Shërbimit, duke përfshirë pa kufizim, lëndim trupor, vuajtje emocionale, ose dëmet e tjera që rezultojnë nga të komunikimit apo takimet me përdoruesit e tjerë të regjistruar të këtij Shërbimi, ose person që të takohet me këtë shërbim.

 

2) E drejta.

Anëtarësimi në Shërbimin është i pavlefshëm kur ndaluar. Duke përdorur Website dhe Shërbimi, që ju përfaqësoni dhe urdhër që të gjitha informatat që ju paraqisni regjistrimi është i drejtë dhe i saktë dhe që ju të pranoni për të mbajtur saktësinë e informacionit të tillë. Më tej përfaqësojmë dhe urdhër që ju të jeni 16 vjeç ose më i vjetër dhe që përdorimi juaj i Albalove.com nuk do të shkelë çdo ligj në fuqi dhe rregulloren. Profili juaj mund të fshihen pa paralajmërim, në qoftë se ajo është gjetur se ju keni shtrembërouar moshën tuaj. Anëtarësimi juaj është i Vetëm për përdorimin tuaj personal, dhe ju nuk duhet të autorizoni të tjerët të përdorni llogarinë tuaj, duke përfshirë profilin tuaj ose adresën e-mail. Vetëm ju jeni përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e publikuar ose shfaqet me llogarinë tuaj, duke përfshirë çdo mesazhe email-it, dhe për ndërveprime me anëtarët e tjerë.

 

3) Kushtet/Taksat.

Kjo Marrëveshje do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë, për dërsa ju e përdorni faqen internetit, Shërbim, ose jeni një Anëtar. Ju mund të ju përfundojë anëtarësimin juaj në çdo kohë. Albalove.com mund të përfundojë anëtarësimin tuaj për ndonjë arsye, efektiv dhe me dërgimin e njoftimit për ju në adresën që ju japin në aplikimin tuaj të anëtarësimit ose e-mail adresa të tjera si ju mund të sigurojë më pas Albalove.com. Duke përdorur Shërbimin dhe duke u bërë një anëtar, ju duhet ta dini se Albalove.com rezervon të drejtën për të ngarkuar për shërbimin dhe ka të drejtë t'i japë fund një Anëtarësimi Anëtar Anëtare, nëse duhet të shkelje këtë Marrëveshje ose nuk arrijnë të paguajnë për shërbimin, ashtu siç kërkohet nga kjo Marrëveshjeje.

 

4) Përdorimi jo komerciale nga Anëtarët.

Faqja e internetit është për përdorim personal të anëtarëve vetëm dhe nuk mund të përdoret në lidhje me çdo përpjekjeve tregtare me përjashtim të atyre që janë miratuar në mënyrë specifike ose aprovuar nga menaxhimi i Albalove.com. Paligjshme dhe/apo përdorimi i paautorizuar të internetit, duke përfshirë mbledhjen e përdoruesve dhe/apo adresa email e anëtarëve me mjete elektronike apo të tjera për qëllim të dërguar një email dhënë ose inkuadrim paautorizuar ose lidhje të internetit do të hetohen. Reklamave komerciale, lidhjet Filialin, dhe format e tjera të kërkesë mund të shkarkohen nga profilet anëtar pa njoftim dhe mund të rezultojë në ndërprerjen e privilegjet e anëtarësimit. Masat e duhura ligjore do të merren nga Albalove.com për çdo përdorim i paautorizuar i paligjshëm ose faqe interneti.

 

5) E drejtat e Pronësisë në Përmbajtja në Albalove.com.

Albalove.com zotëron dhe i ruajnë të gjitha të drejtat e pronarit në Web-faqen dhe Shërbimin. Faqja përmban copyright material, markat, dhe informacione të tjera të pronarit të Albalove.com dhe licensuesit e saj. Përveç për atë informacion që është në domenin publik ose për të cilat ju janë dhënë leje me shkrim, ju mund të mos kopjoni, modifikoni, publikoni, të transmetoni, të shpërndajë, kryej, ekspozimi, ose të shesë ndonjë informacion të tillë të pronarit.

 

6) Përmbajtja Postime në Faqe.

a. Ju kuptoni dhe e pranoni që Albalove.com mund të shqyrtojë dhe të fshini çdo material, mesazhe, porosi të dërguar ne Albalove.com, fotografitë apo profilet (kolektivisht, "Përmbajtje") se në gjykimin e vetëm të Albalove.com e shkelin këtë Marrëveshje ose të cilat mund të jetë ofendues, e paligjshme ose i cenon të drejtat, dëm, ose të kërcënojnë sigurinë e çdo anëtar.

 

b. Vetëm ju jeni përgjegjës për përmbajtjen që ju të botoni ose shfaqni (tani e tutje, "post") në Shërbimin apo ndonjë material apo informacion që keni përcjellë me anëtarët tjerë.

 

c. Nga postimi çdo Përmbajtje në vende publike të internetit, ju bejme me grant të Albalove.com jo-ekskluzive, paguar plotësisht, licencë në të gjithë botën për të përdorur, publikisht të kryer dhe të shfaqin Përmbajtja e tillë në Web-faqe. Kjo licencë do të përfundojë në kohën kur ju hiqni Përmbajtjet e tillë nga internetit.


d. Më poshtë është një listë e pjesshme e lloj Content që është e paligjshme ose të ndalohet në vend. Albalove.com rezervon të drejtën të hetojë dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore në diskrecionin e saj e vetme ndaj kujtdo që shkel këtë dispozitë, duke përfshirë pa kufizim, duke hequr komunikimi fyerje nga Shërbimi dhe ndërprerjen e anëtarësimit të shkelësve të tilla. Përmbajtja e ndaluara përfshirë Përmbajtjes:

 

i. është i dukshëm fyese dhe nxit racizmin, fanatizëm, urrejtje apo keqe fizike të çfarëdo lloji ndaj ndonjë grupi apo individ;


ii. ngacmon apo avokatëve ngacmimet e një personi tjetër;


iii. përfshin transmetimin e "junk mail", "letra zinxhir", ose mail masiv ose "spamming";


iv. promovon informacion që ju e dini është false ose mashtruese ose nxit aktivitetet e paligjshme ose sjellje që është abuzive, kërcënuese, të pahijëshme, shpifëse apo shpifës;


v. kopje promovon të paligjshme ose të paautorizuara të punës së një personi tjetër me copyright, të tilla si që ofrojnë programe pirate kompjuterike ose lidhje me ato, duke siguruar informacion të shmangej prodhojë-kopi-mbrojtje të instaluara pajisjet, ose duke siguruar muzikë pirate ose lidhje me fotografi pirate muzikë;


vi. përmban kufizuar apo fjalëkalimin vetëm faqet qasjes apo faqet e fshehur ose imazhe (ata që nuk lidhen me ose nga një tjetër faqe arritshëm);


vii. ofron material që shfrytëzon njerëzit nën moshën 16 vjeç në një mënyrë seksuale, erotike apo të dhunshme, ose kërkon informacion personal nga çdokush që ishte nën 16;


viii. jep informacion mësimor për veprimtari të paligjshme si bën ose blerja e armëve të paligjshme, duke shkelur privatësinë e dikujt, ose ofrimin apo krijimin e viruseve kompjuterike;


ix. kërkon fjalëkalime apo të dhënat personale identifikuese për qëllime komerciale ose të paligjshme nga përdoruesit e tjerë;


ose x. përfshin aktivitete komerciale ose të shitjes pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim të tilla si konkurse, lotari, shkëmbim, reklama, apo skemave piramidale.

 

e. Ju duhet të përdorni Shërbimin në mënyrë konsistente me çfarëdo dhe të gjitha ligjet e aplikueshme dhe rregulloret.

 

f. Ju nuk mund të angazhohen në reklama për të, apo kërkesë e, çdo anëtar për të blerë ose shitur produktet apo shërbimet nëpërmjet Shërbimit. Ju nuk mund të transmetojë asnjë letra zinxhir ose e-mail hedhurinë që anëtarët tjerë. Edhe pse Albalove.com nuk mund të monitorojë sjelljen e anëtarëve të tij jashtë internetit, kjo është edhe një shkelje e këtyre e rregullave për përdorimin e çdo informacioni i marrë nga shërbimi në mënyrë që të ngacmojnë, abuzimin, ose të dëmtojë një person tjetër, apo në mënyrë të kontaktit, reklamuar të, kërkoj, ose shesin për çdo Anëtar, pa pëlqimin paraprak të tyre të qartë. Me qëllim të mbrojtjes Anëtarët tanë nga reklama të tilla apo kërkesë, Albalove.com rezervon të drejtën për të kufizuar numrin e-mail që një anëtare mund të dërgojë për anëtarët tjerë në çdo periudhë 24-orëshe në një numër që Albalove.com sheh të arsyeshme, në saj vetëm gjykimit.

 

g. Ju nuk mund të mbulojni ose të errët reklama flamurin në faqen e profilit tuaj personal, apo ndonjë faqe në Albalove.com nëpërmjet HTML/CSS apo ndonjë mjet tjetër.

 

h. çdo përdorim i automatizuar i sistemit, të tilla si duke përdorur skripta të shtoni miq, është e ndaluar.

 

i. Ju nuk mund të bëjë përpjekje që të bëhem si përdorues tjetër ose personi i cili nuk është anëtar i Albalove.com.

 

j. Ju nuk mund të përdorni llogarinë, emrin e përdoruesit apo fjalëkalimin e një tjetër anëtar në çdo kohë dhe as mund të ju zbulojë fjalëkalimin tuaj të ndonjë pale të tretë ose të lejojë çdo pale të tretë për të hyrë në llogarinë tuaj.

 

k. Ju nuk mund të shesni ose transferoni profilin tuaj.

 

7) Dëftesë E-drejta-e-autorit.

Ju nuk mund të postoni, shpërndajë, ose riprodhuar në çdo mënyrë çdo materiali E-drejta-e-autorit, markat tregtare, ose informacione të tjera pronësie pa marrë pëlqimin paraprak me shkrim të pronarit e të drejtave të tilla të pronarit. Këtë janë Privatsine Albalove.com për të përfunduar privilegjet e anëtarësimit për çdo anëtar që shkel në mënyrë të përsëritur e autorit pas njoftimit të menjëhershëm të Albalove.com nga pronari i autorit apo agjent juridik pronarin e autorit. Pa kufizuar drejtuar më sipër, nëse ju besoni se puna juaj është kopjuar dhe postuar në Shërbimin në një mënyrë që përbën shkeljen e autorit, ju lutemi Agjenti E-drejta-e-autorit tona me informacionin e mëposhtëm: një firmë elektronike apo fizik të personit të autorizuar për të vepruar me pronarin të interesit të autorit; një përshkrim të punës që ju E-drejta-e-autorit kërkesë është shkelur, një përshkrim se ku materiale dhe kërkesa juaj për azil është i dëmshëm është vendosur në vend, adresën, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike, një shkrim deklaratë nga ju që keni një besim të mirë ishte se përdorimi diskutueshëm nuk është i autorizuar nga pronari i autorit, agjenti i saj, ose ligji, një deklaratë nga ju, dënimin e bërë nën betim të rremë, që informatat e mësipërme në njoftimin e juaj është e saktë dhe se ju jeni pronar autorit ose i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të autorit. Albalove.com E-drejta-e-autorit Agjenti për njoftimin e pretendimeve për shkeljen e autorit mund të arrihet nëpërmjet adresë e-mail.


8) Anëtar mosmarrëveshjeve.

Ju jeni vet përgjegjës për ndërveprime me Anëtarët tjera të Albalove.com. Albalove.com rezervon të drejtën, por nuk ka asnjë detyrim, për të monitoruar mosmarrëveshjet ndërmjet jush dhe anëtarë të tjerë.

 

9) Shfajësimet.

Albalove.com nuk është përgjegjës për çdo përmbajtje të pasakta ose postime në Web-faqe të pasakta ose në lidhje me shërbimin e ofruar, nëse janë të shkaktuara nga përdoruesit e internetit, anëtarët ose nga ndonjë prej pajisjeve apo programeve që lidhen me ose shfrytëzohen në shërbimin. Albalove.com nuk është përgjegjës për sjelljen, nëse online apo offline, e çdo përdorues të internetit ose anëtar i Shërbimit. Albalove.com nuk merr përgjegjësinë për asnjë gabim, mosveprim, ndërprerja, grisja, defekt, vonesë në operacion ose transmetimit, komunikimit dështimit të vijë, vjedhjes ose shkatërrimit ose qasje të paautorizuar, ose ndryshimin e, çdo përdorues apo komunikim anëtare. Albalove.com nuk është përgjegjës për cdo problem ose mosfunksionim teknike të ndonjë rrjeti apo linjat telefonike, sistemet kompjuterike online, apo ofruesit e serverat, pajisjet kompjuterike, software, dështimin e çdo email ose lojtarë për shkak të problemeve teknike apo bllokimet e trafikut në internet ose në ndonjë web-faqe apo kombinim i tyre, duke përfshirë çdo lëndim ose dëm të përdoruesve ose anëtarët ose në kompjuter të ndonjë personi në lidhje me ose që rezulton nga pjesëmarrja ose shkarkimi i materialeve në lidhje me Web-faqet ose në lidhje me shërbimin. Nën asnjë rrethanë Albalove.com nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim, duke përfshirë dëmtim personal ose vdekje, që rezulton nga përdorimi i internetit ose Shërbimi ose nga çdo përmbajtje të vënë në Web-faqe ose të transmetohet të anëtarëve, ose ndonjë ndërveprime në mes përdoruesve të Nëse web-faqes online ose offline. Faqja e internetit dhe Shërbimit janë dhënë AS-IS dhe Albalove.com shprehimisht poshtë çdo garanci e palestër për një qëllim të caktuar ose jo-shkelje. Albalove.com nuk mund të garantojë dhe nuk premtojnë ndonjë rezultat të veçantë nga përdorimi i internetit ose të shërbimeve.

 

10) Mosmarëveshje.

Në asnje rast Albalove.com nuk do të dënohet me ju ose ndonjë palës së tretë për ndonjë tërthortë, Konsekuente, shembullore, Incidentiale, SPECIALE dëmet ose Ndëshkimore, duke perfshirë humbur fitimi dëmet që dalin nga përdorimi juaj e web-faqes apo shërbimeve, edhe në qoftë se Albalove.com ka qenë këshilluar dhe për mundësinë e dëmeve. Pavarësisht asgjë për të kundërtën përfshira në Albalove.com përgjegjsia për ju për ndonjë shkak prej gjëje dhe pa marrë parasysh formën e veprimit, në të gjithë kohën të kufizohet në shumën e paguar, nëse ka ndonjë, nga Ju që Albalove.com për shërbim gjatë afatit të anëtarësimit.


11) Kontestet.

Nëse ka ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me përfshirjen e Web-faqes ose shërbimeve, duke përdorur Faqen e internetit, ju pranoni që çdo mosmarrëveshje do të qeverisen nga ligjet e zonës në të cilat ne jemi bazuar pa marrë parasysh konfliktin e dispozitave të ligjit dhe jeni dakord të juridiksionit dhe personale nga vendi në zonën në të cilën ne jemi bazuar.

 

12) Dëmshpërblim.

Ju pranoni që të mbani Albalove.com, degët e saj, bashkëpunëtorët, oficerët, agjentët, dhe partnerë të tjerë dhe të punësuarit, të padëmshme nga çdo humbje, përgjegjësi, kërkesa, ose kërkesa, duke përfshirë pagesat e avokatëve të arsyeshme, të bërë nga ndonjë palë e tretë për shkak të ose që dalin nga përdorimi juaj i Shërbimit në kundërshtim me këtë Marrëveshje ose që rrjedhin nga një shkelje të kësaj Marrëveshjeje ose çdo shkelje e juaj përfaqësime dhe garanci e përcaktuara më lart.

 

13)Të tjera.

Kjo Marrëveshje është pranuar me përdorimin tuaj të internetit dhe më tej është konfirmuar nga ju u bërë një anëtar i Shërbimit. Kjo Marrëveshje përbën marrëveshjen e tërë mes jush dhe Albalove.com në lidhje me përdorimin e faqes së internetit dhe të Shërbimit. Dështimi i Albalove.com për të ushtruar ose zbatimin e ndonjë të drejtë ose dispozitë e kësaj Marrëveshjeje nuk do të veprojë si një dokument i heqjes dorë të drejtë të tillë ose dispozite. Tituj ndarjesh në këtë Marrëveshje janë vetëm për lehtësimin dhe nuk kanë efekt juridik ose kontraktuale. Ju lutem na kontaktoni me ndonjë pyetje në lidhje me këtë Marrëveshje. Albalove.com është një markë <emri pronë i biznesit>.


Unë kam lexuar këtë Marrëveshje dhe bie dakord për Të gjithë dispozitat e mësipërme.