Fjale - Shume e pabesueshme per te qene e vertete

Diku ishin 2 shok që duheshin aq shume saqë mund te sakrifikonin gjithçka per njeri tjetrin. Ishin njohur gjatë studimeve e kishin qëndruar në te njëjtën shtëpi. Njeri prej tyre dukej si më kurnac, kurse tjetri shume bujar.   Vjen nje ditë që shokut kurnac
A_b_i 05.03.2011 2 1860