Fjale - Përkrahësit e WIkiLeaks të cilët javën e kaluar sulmuan ueb faqet e MasterCard dhe Visa

Disa programerë kanë postuar versionin e tyre të programit sulmues të njohur si Low Orbit Ion Cannon apo LOIC, në ueb faqen SourceForge.net të Geeknet Inc. Përdoruesit mund të shkarkojnë softuerin pa pagesë, dhe gjithashtu të postojnë sugjerime tek zhvillu
A_b_i 05.01.2011 0 821